35. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

26. 9. 2022

Transkript seje

Spoštovane svetnice, svetniki. Predlagam, da pričnemo s 35. sejo Mestnega sveta MOL-a. Navzočih je 31 svetnic, svetnikov. Odsotnost sta opravičila gospod Avdagič, gospa Ficko. Smo sklepčni, lahko rečemo z delom. Lepo prosim, da izključite mobilne telefone, da se ne moti delo. Prejeli ste predlog dnevnega reda 35. seje Mestnega sveta MOL-a. Po sklicu ste prejeli predlog župana za razširitev dnevnega reda z novo 13. točno z naslovom Predlog sklepa o soglasju in osnutku besedila pravnega posla pogodbe o odkupu namesto razlastitve za nepremičnine, naštete Trnovsko predmestje. Mi smo imeli že to sklenjeno pogodbo, gre za to, da je GURS ugotovil, da je večja površina in gre samo za povišanje vrednosti. To je gospod Jerina za most na Opekarski cesti. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Ni. Ugotavljam navzočnost po celoti točki. 29. Najprej glasujemo o tej novi točki.

Lepo prosim za vaš glas.

26 ZA

0 PROTI.

Dnevni red 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 26. 9. 2022 se razširi z novo 13. točko z naslovom: »Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – pogodbe o odkupu namesto razlastitve za nepremičnine zemljišča s parc. št. 250/568, 250/799, 250/800, 250/1327, 250/1154, 250/1155, 250/1156, 250/1321, 250/1323 in 250/1158, vse k. o. Trnovsko predmestje«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

Zdaj glasujemo o celotnem dnevnem redu.

Prosim za vaš glas.

30 ZA

0 PROTI.

Dnevni red je sprejet, skupaj s to spremembo.

Gremo na točko 1.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKA 34. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Gradivo se prejeli. Odpiram razpravo zapisniku. Ni razprave. Ugotavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti: 30.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 4. julija 2022.

Prosim za vaš glas.

33 ZA

0 PROTI.

Lepa hvala.

AD 2. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE

Gradivo ste prejeli. Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal gospod Janez Stariha glede odstranitve dreves ob prenovi trgov. Vprašanja in pobude so poslali Svetniški klub Levica za sanacijo pločnikov v Rožni dolini, glede prometne politike in parkirnih normativ na območju Potniškega centra Ljubljana. Gospod Stariha glede izjave župana o srbskem predsedniku. Svetniški klub SD glede novega načina elektronskega komuniciranja v Zdravstvenem domu Ljubljana. Gospa Alenka Pirjevec za odkup zemljišča na katerem stoji spomenik vstaje proti okupatorju in Svetniški klub NSi glede pasjih parkov. Prejeli ste odgovore na vprašanja 34. seje, prav tako ste prejeli odgovor na nekatera vprašanja s te seje, in sicer na vprašanje Svetniškega kluba Levica glede sanacije pločnika in na vprašanje gospoda Starihe glede predsednika Vučića in na vprašanje Svetniškega kluba SD glede komuniciranja v SD Ljubljana. Besedo za postavitev vprašanja dajem gospodu Starihi.

GLASOVANJE O DNEVNEM REDU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 35. seje mestnega sveta (skupaj s spremembo).
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 4. julija 2022.

Spoštovani, hvala za besedo. Takole smo v začetku poletja župana pozvali k ukrepanju in odločnemu boju zoper posledice podnebnih sprememb. Vročinski valovi so v zadnjih desetletjih v Evropi povzročili več smrti kot katerikoli drug ekstremen vremenski dogodek. Še posebej močno pa prizadenejo mesta. Tudi Ljubljana se v obdobju ekstremne vročine segreje hitreje kot podeželje, ponoči pa se manj ohladi. V prihodnjih letih bodo vročinski valovi v Ljubljani še pogostejši, temperature pa višje. Ko je vroče se Ljubljana spremeni. Prebivalci se zadržujejo stanovanjih, po mestu opravijo le nujne poti in na lastni koži občutijo kako vročina vpliva na slabšo koncentracijo, manjšo delovno opravilnost, utrujenost in izčrpanost. Ljubljana v vročini ostane brez ljudi. Mesto brez ljudi pa je mrtvo mesto. Nujno potrebujemo uresničevanje zelenega sistema mesta, več parkov in drugih zelenih površin, več dreves s košatimi krošnjami, vodne površine, zelene ulice z manj prometa in druge dolgoročne ukrepe za hlajenje mesta. V luči navedenega me izjemno čudi nedavna prenova Trga mladinskih delovnih brigad, kjer je bilo posekanih kar nekaj ogromnih kostanjev, starih več kot 50 let. Le-ta so nam še nedolgo tega v poletni pripeki nudila prijetno senco. Danes imamo tu nov ličen betonski park oziroma novo vročo točko, ki se poleti vsi raje na daleč izognemo. Enako je s trgom med Zaloško in Zadobrovško cesto, ki so ga pred obnovo krasila mogočna drevesa, danes pa ga krasi spoliran beton. Modus operandi tovrstnih obnov vedno vsebuje tudi zasaditev nekakšnih mini drevesc, ki ne morejo biti nadomestek za odrasla drevesa, saj ne dajejo nikakršne sence, kisika pa proizvedejo le za vzorec. Ta drevesa tudi niso tako vzdržljiva kot odrasla drevesa, zato se zaradi vročine pogosto posušijo in odmrejo. Župana in pristojne prosim, da se podobnih projektov prihodnje lotevajo s tehtnejšim premislekom, odrasla in zdrava drevesa moramo v mestu na vsak način ohraniti, zato naj se obnove projektirajo okrog njih. V kolikor pa to zaradi podzemnih del ni izvedljivo, pa naj se namesto nadomesti dreves tja zasadijo oziroma presadijo odrasla drevesa. Ne pozabimo, Ljubljana je Zelena prestolnica Evrope, očitno le na papirju. Hvala lepa.

Odgovor bova dala skupaj z Maticem Sopotnikom. Matic, en del ti, potem pa še meni prepusti minuto.

Matic Sopotnik

Hvala za besedo. Hvala za vprašanje. Lep pozdrav. Treba je vedeti, da vse odločitve glede posegov v drevnino, ne glede na to za kateri projekt gre, v tem primeru tudi za Trg MDB, so sprejete odločno in predvsem v posvetu z vrhunskimi strokovnjaki, arboristiki so vedno prisotni tudi na samem terenu, ko se le-te izvajajo. V tem primeru smo tujerodne invazivne drevesne vrste in oslabela drevesa nadomestili z mladimi, zdravimi drevesi, ki so mnogo bolj primerna za to okolje in ne smemo pozabiti, da je Ljubljana že tretjič prejela tudi naziv mesto dreves, ki ga podeljujeta 2 zelo priznani mednarodni organizaciji in, da praktično vsako leto v Ljubljani zasledimo preko 1000 novih dreves, ki bodo ravno tako zrasla v lepa, košata drevesa, ki nam bodo nudila senco in tudi ohlajevala naše mesto. Hvala.

Zdaj, gospodu Starihi, ker je očitno v volilni kampanji, še dodaten odgovor. Trg MDB je sestavljen iz treh delov. Govorim o drevesih, ki so bila pred brazilsko restavracijo Brazilija ali kako se je pač imenovala, da smo 4 drevesa nasadili, na ostalih delih Trga BDP, smo pa nasadili novi 20 dreves. Tako, da navedba gospoda Starihe je popolnoma izmišljena, nesmiselna in najbolj mi je pa všeč, ko rečejo, da je Ljubljana mrtvo mesto. Pred kakšnim mesecem je pa pisal, da je preveč turistov. Tako, da pač po potrebi uporabljate svoje besede.

… /// … iz dvorane - nerazumljivo … /// …

Se opravičujem gospod Stariha. Jaz sem bil tiho, ko ste govoril. Ampak ti si tako navajen, da ne poznaš nobenega reda, da nič ne govoriš. Je treba starejše poslušati. Saj bova prišla do naslednje točke. Gremo na poročilo župana.

AD 3. POROČILO ŽUPANA

Imamo tu kar nekaj točk. Najprej od 4. julija do 26. septembra. Predstavili smo projekt sežigalnice. Potem je bil razpis štipendij za nadarjene dijake in študente, ki je odprt še za študente do 5. oktobra. Na Ljubljanskem gradu je bil letni kino Film pod zvezdami. Na Kongresnem trgu pa Letni Kinodvor. Končali smo izgradnjo nove Industrijske ceste. Obeležili smo 80. obletnico požiga Vrhovcev in Brda ter 80. obletnico ustanovitve Dolomitskega odreda. 21. julija je Mestno redarstvo začelo z uporabo novega ohišja za merjenje hitrosti na Bohoričevi ulici pri Pediatrični kliniki in pa Tržaški cesti pri OŠ Vič. Na ogled smo postavili rešitve za Izobraževalni center ZD Metelkova, izjemna rešitev, prof. Koželj je vodil žirijo. V živalskem vrtu smo praznovali mednarodni dan tigrov, mednarodni dan mačjih pand, dobili smo mladiča celo. Konec julija smo odprli prenovljeno otroško igrišče v Tivoliju, letos pa smo prenovili še šest drugih otroških igrišč, navedeni so zgoraj. V začetku avgusta smo pri trgovini Hofer Polje odprli 84. postajališče sistema BicikeLJ, šteje že 840 koles. To je eden najbolj uspešnih tovrstnih sistemov na svetu, saj se v povprečju vsako kolo uporablja osemkrat na dan. Od začetka delovanja sistema – 12. maja 2011 – je bilo opravljenih že več kot 9,6 milijona izposoj. Odprli še dva nova pitnika, v Jančah in Javorju. Imamo skupaj 52 pitnikov in 5 fontan s pitno vodo. Položili smo venec k spomeniku Janeza Stanovnika, častnega meščana Ljubljane. Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad prepeljala petmilijontega potnika. 16. avgusta je na Ljubljanici potekal odbojkarski spektakel. Kar je zanimivo, da so ga preko TikTok-a Turizma Ljubljana ogledalo več kot 38 milijonov uporabnikov iz celega sveta. Končali smo prenovo Podutiškega nadvoza, skupaj z DARS-om. Na Prekmurskem trgu je potekala slovesnost ob obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini. 24. avgusta smo se udeležili dogodka ob Dnevu neodvisnosti Ukrajine. Velo-city smo gostili med 14. in 17. junijem, prejela je nagrado Conventa 2022 za najboljši dogodek v kategoriji "business to customer". 27. avgusta smo obeležili 100. obletnico delovanja prostovoljnega gasilskega društva Barje, 13. septembra pa 100. obletnico Gasilske brigade Ljubljana, izjemno lepa prireditev. Čestitke gospodu direktorju. Med 30. avgustom in 19. septembrom je bila v Steklenem atriju Mestne hiše na ogled fotografska razstava z uradnega obiska kraljice Elizabete II. v Sloveniji leta 2008. 21. avgusta smo na izbranih lokacij po Ljubljani namestili zelene puščice, ulice imate navedene. Začelo se je novo šolsko leto, obiskal sem 7 šol, te so tudi navedene. Imamo 26.554 osnovnošolcev, 8 oddelkov več kot v preteklem letu. Ljubljana je bila sprejeta v Unescovo globalno mrežo učečih se mest. 3. septembra je na Kongresnem trgu potekal 7. Festival zdravja. V Grosuplju smo odprli zapeljivca, ki je naš Kavalir. 7. septembra smo se na žalni seji poslovili od častnega meščana prof. dr. Jožeta Mencingerja. Proslavili smo Dan ČS Posavje. Mini olimpijada, 8. septembra na Kongresnem trgu. Zaključil se je 70. Festival Ljubljana. Vilenica je bila. Poletje v Kinu Šiška. Sejem Narava – zdravje na Gospodarskem razstavišču. Časopis Kralji ulice na svetovni konferenci mednarodnega združenja je prejel naslov za najboljšo svetovno naslovnico 2022. Pa naš Turizem Ljubljana je kar prejel tri nagrade, ki so navedene. Drugo leto zapored poteka kampanja Turizem dela Ljubljano in Teden ljubljanskega turizma. Ob 50. obletnici Osnovne šole Franceta Bevka - dogodek ob odkritju spomenika padlim borcem NOB. Potekal je evropski teden mobilnosti - Trajnostno povezani. Potem tedenske aktivnosti in več kot 60 dnevnih dogodkov: trije novi koloparki, 120 novih kolesarskih stojal, prvo pokrito kolesarnico v garažni hiši, sistem izposoje električnih koles Nomago, ozelenjevanje nadstrešnic avtobusnih postaj, nova strategija elektromobilnosti, posodobitev voznega parka - 26 okolju prijaznih novih avtobusov. OVIRANtlon na Kongresnem trgu, Dnevom brez avtomobila in avtobus na vodik, zelo zanimiva izkušnja. Potem v Kinu Šiška mednarodni dan gluhih. Pohod za mir in Sprehoda za spomin. 20. obletnico delovanja Zavoda za oskrbo na domu smo proslavili. Odprli v Pionirskem domu Pionirski teater. Potekalo je srečanje globalne iniciative 100 voditeljic z vsega sveta. Na Prešernovem trgu - svetovni dan srca. Na OŠ Dobrova smo se udeležili 44. obletnice delovanja Območne zveze društev upokojencev. Ljubljana je bila s strani Evropske komisije izbrana med 377 evropskimi mesti v Misijo 100 podnebno nevtralnih pametnih mest do leta 2030. Zbiramo prijave vseh tistih, si želijo sodelovati pri načrtovanju aktivnosti in ukrepov za omilitev podnebnih sprememb in za razogljičenje mesta. Na mednarodnem sodelovanju smo 12. avgusta smo v Sarajevu skupaj z županjo Karićevo podpisali Sporazum o pobratenju mest in zvečer je bila otvoritev filmskega festivala. 3. septembra sem se v Beogradu srečal s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nato še v Banja Luki z gospodom Dodikom. Od 19. do 22. septembra smo se v Brnu udeležili odbora CIVITAS in sodelovali na konferenci o urbani mobilnosti, bil kolega Crnek in pa 23. septembra sem v Podgorici sodeloval na forumu o mestih kot gonilni sili sprememb v današnjem času. Srečal sem se pa tudi z predsednikom Črne Gore Milom Đukanovićem. Gostili smo udeležence 58. seminarja slovenskega jezika, japonskega veleposlanika, ekipo ženskega nogometnega kluba Ljubljana, veleposlanico Turčije, župana mesta Pirot, udeležence poletnega Lions tabora, britansko veleposlanico, udeležence Blejskega strateškega foruma, novega veleposlanika Republike Ukrajine, predstavnike Svetovne in Evropske balinarske zveze, Karla von Habsburga, Jeleno Đoković iz Fundacije Novaka Đokovića, udeležence konference na temo jedrske tehnologije in udeležence 3. srečanja pripadnikov UNEF-a.

Zdaj, ker imam še čas – gospod Stariha je napisal: "Pišem vam kot meščan Mestne občine Ljubljana in kot mestni svetnik, ki ga je zmotilo verbalno nasilje mestne svetnice SDS, gospe Mojce Škrinjar. Pošiljam njen najnovejši izdelek, ki ga je objavila na socialnem omrežju. V njem 80 % državljank in državljanov Republike Slovenije označuje kot drhal, drhal je skupina nasilnih, razbojniških kulturnih ljudi, tega si volivci izvoljene mestne svetnice res zaslužimo. Kot župana, vas pozivam, da to zavrženo dejanje mestne svetnice javno obsodite tako, da izrečete pisni opomin". No, in gospa Škrinjar je napisala: "Drhal, drhal, drhal, drhal, ki je metala granitne kocke v parlament, pa policajem v zobe, pa molotovke v parlament. Drhal, drhal do neskončnosti". Jaz bi to gospo Škrinjar pozval, da se temu odreče, kajti to ni primerno. Je bila tudi ravnateljica šole, ki je bila zelo dobra ravnateljica v Spodnji Šiški. Vse bi to štimalo, če ne bi gospod Stariha napisal, ki ima podoben jezik. Tako, da jaz predlagam mestnemu svetu, da oba pozove, da se vzdržita teh nasilniških, neprimernih izjav, ki žalijo druge ljudi. To je pač moj predlog. Tega bom dal na glasovanje. Torej, obsojamo vsako sovražno dejanje, naj pride z leve ali pa desne. Ugotavljam navzočnost po tej točki. Rezultat navzočnosti: 31.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet obsoja vsako sovražno dejanje tako z leve ali pa desne opcije na podlagi prijave gospoda Starihe, ki je tudi sam večkrat pisec sovražnih besedil in je tokrat prijavil gospo Škrinjar.

Prosim za vaš glas.

23 ZA,

0 PROTI.

Hvala lepa, sprejeto. Gremo na naslednjo točko.

AD 4. KADROVSKE ZADEVE

Gradivo ste prejeli. Prosimo gospoda Čerina, da poda uvodno obrazložitev.

Mestni svet obsoja vsako sovražno dejanje tako z leve ali pa desne opcije na podlagi prijave gospoda Starihe, ki je tudi sam večkrat pisec sovražnih besedil in je tokrat prijavil gospo Škrinjar.

Hvala za besedo, gospod župan. Cenjene kolegice in kolegi. Komisija vam v presojo predlaga 4 mnenja. Hvala lepa.

Najprej gremo - prvič Predlog mnenja h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kolezija. Odpiram razpravo. Ni razprave. Ugotavljam navzočnost po celotni točki. 25.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Nini Triller se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kolezija. Moram vas tu spomniti preden glasujete, da je to izjemna ravnateljica, da smo pred letom pripojili k tej šoli Osnovo šolo Bičevje. Ravnatelj jo je tožil in potem šel na višje sodišče, obakrat izgubil in takrat naprej nimamo več nobenih pripomb na Osnovno šolo Bičevje, ker so prej bile. Tako da ta združitev bila izjemno, izjemno pozitivna.

Prosim za vaš glas.

33 ZA,

0 PROTI.

Gremo na drugi predlog mnenja h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije in veterinarske šole, Biotehničnega izobraževalnega centra Ljubljana. Razprava. Ni.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Marjani Mastinšek-Šuštar se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije in veterinarske šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

36 ZA,

0 PROTI.

Hvala lepa.

Gremo na tretji predlog mnenja h kandidaturi za pomočnico direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, enota Bežigrad. Razprava prosim. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Nataši Magister se da pozitivno mnenje h kandidaturi za pomočnico direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, enota Bežigrad.

36 ZA,

0 PROTI.

In gremo na četrti predlog h kandidaturi za direktorico Doma starjših občanov Ljubljana Moste – Polje. Razprava prosim? Ja, izvolite. Gospa Sojar.

Nini TRILLER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kolezija.
Marjani MASTINŠEK-ŠUŠTAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije in veterinarske šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.
Nataši MAGISTER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za pomočnico direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, enota Bežigrad.