35. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

26. 9. 2022

Glasovanje

GLASOVANJE O DNEVNEM REDU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 35. seje mestnega sveta (skupaj s spremembo).