35. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

26. 9. 2022

Glasovanje

Marjani MASTINŠEK-ŠUŠTAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije in veterinarske šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.