35. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

26. 9. 2022

Glasovanje

Nini TRILLER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kolezija.