35. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

26. 9. 2022

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 4. julija 2022.