35. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

26. 9. 2022

Glasovanje

Nataši MAGISTER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za pomočnico direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, enota Bežigrad.