27. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

15. 11. 2021

Glasovanje

AMANDMA Svetniškega kluba Levica: V 2. členu se črta besedilo »in da je hkrati na kolesu naložen tovor«.