Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
1. 7. 2024, 15. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
Odsoten

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - kupoprodajne pogodbe za nezazidana stavbna zemljišča s parcelno št. 864/32, 864/38 in 885/1 vse v k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

Sprejet
PROTI

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se seznani s Poročilom o stanju izvedenosti projektov Trajnostne urbane strategije 2014 – 2030.

Sprejet
Odsoten

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 299 Vožarski pot – del skupaj s pripombami.

Sprejet
Odsoten

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 184 Pod Šmarno goro.

Sprejet
Odsoten

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 65 Fakultete ob Biotehniškem središču.

Sprejet
PROTI

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici in strokovni direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2023, namestniku direktorice - članu uprave za informatiko za obdobje od 4. 10. 2023 do 31. 12. 2023 in namestniku direktorice - članu uprave za ekonomiko poslovanja za obdobje od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2023.

Sprejet
PROTI

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici in strokovni direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2022.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana sprejme po hitrem postopku.

Sprejet
Odsoten

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o poimenovanju parka in ulic na območju Mestne občine Ljubljana skupaj s pripombami.

Sprejet

Neujemanje s svetniškim klubom

Aleš Primc
41.6030534351145%
42 %
15.1186222143673%
15 %
61.2756264236902%
Klemen Žibert
61 %