Osnovne informacije

: 1
: Javni uslužbenec
: Univerzitetni diplmoirani filozof
: 50 let

Zadnje aktivnosti

20. 11. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

20. 11. 2023
Podal pobudo na temo: slaba osvetlitev ulic
Zastavil vprašanje na temo: kanal C0
Zastavil vprašanje na temo: plakatna mesta
Podal pobudo na temo: nočno divjanje
Zastavil vprašanje na temo: oskrbovana stanovanja
Zastavil vprašanje na temo: nasilje
23. 10. 2023
Zastavil vprašanje na temo: organiziran prevoz otrok
Zastavil vprašanje na temo: kanal C0
Zastavil vprašanje na temo: poplavna varnost
Zastavil vprašanje na temo: neznosen hrup

Št. svetniških vprašanj in pobud

Aleš Primc
22%
22
1.91111111111111%
2
22%
Aleš Primc
22

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Aleš Primc
47.7564102564103%
48 %
81.5537977254202%
82 %
99.0384615384615%
Jelka Žekar
99 %

Članstva