32. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

16. 5. 2022

Transkript seje

Dober dan želim vsem skupaj. Spoštovane svetnice, svetniki. Pričenjamo z 32. sejo Mestnega sveta MOL-a. Odsotnost so opravičili gospod Jakopovič, g. Kučič in ga. Mitrović Miloš. Smo sklepčni, lahko pričnemo z delom, kajti prijavljenih je 38. Prosim vas, da izključite mobilne telefone, da ne motimo delo. Prejeli ste predlog dnevnega reda 32. seje. Razprava o dnevnem redu je odprta? Ni razprave. Ugotavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti: 37.

Glasovanje o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 32. seje mestnega sveta.

35 ZA

0 PROTI.

Sprejeto.

Prehajam na točko 1.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKA 31. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Gradivo ste prejeli. Razpravo o zapisniku 31. seje. Ni. Ugotavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti 30.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 11. april 2022.

Prosim za vaš glas.

36 ZA

0 PROTI.

Hvala lepa.

AD 2. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE

Gradivo za to točko ste prejeli s sklicem in po sklicu seje. Pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni podal noben svetnik. Vprašanja in pobude so poslali - svetnik g. Stariha glede pitnika v Šmartinskem parku, prehoda za pešce ob križišču Linhartove ceste in Stolpniške ulice, ga. Vuk glede prerazporejanja koles med postajami znotraj sistema BicikeLJ, ploščadi Ajdovščina, zapor cest v Sostrem, g. Matić glede potrditvenega sklepa Ministrstva za okolje in prostor v postopku sprejema OPN, ga. Kociper glede podrtih dreves na Rožniku, Svetniški klub NSI glede preimenovanja Moskovske ulice v Kijevsko, udeležencev MOL na Expo 2020 v Dubaju, izgradnje aglomeracije v okviru projekta Čisto.Zate v ČS Sostro, označb lokacij enot knjižnic Mestne knjižnice Ljubljana. Prejeli ste odgovore na vprašanja z 31. seje, ga. Škrinjar pa tudi dodaten odgovor glede poimenovanja Ukrajinske ulice.

AD 3. POROČILO ŽUPANA

Za obdobje od 11. aprila do 16. maja 2022. Aktualno dogajanje v Mestni občini Ljubljana: smo že tretjič prejeli mednarodno priznanje mesto dreves. Ta naziv smo prejeli že tudi 2019 in 2020. Aprila smo bili izbrani med 100 podnebno nevtralnih, pametnih mest na osnovi našega programa. Bilo je prijavljenih kar 377 mest, Evropska komisija je prepoznala naše ambicije in dosežke na tem področju. Rad bi se pa tudi dotaknil tega in pohvalil, da sta tudi Kranj in Velenje med temi stotimi mesti. Aprila je bila Ljubljana v okviru 4. konference o e-mobilnosti znova razglašena za najboljše e-mobilnostno mesto v Sloveniji. To je po letu 2020 že druga zmaga. Tu bi le omenil, da na sami konferenci niso imeli pripravljene plakete natipkane, natiskane, ampak so na roko napisali, ker je očitno naš kolega Matic Sopotnic bil tako dober, da je prepričal in žirijo in pa poslušalce v dvorani. 12. aprila smo z dobitniki olimpijskih medalj, Savškom, Vehovarjem in Kauzerjem v Kajakaškem centru posadili lipe. 12. aprila smo se udeležili dobrodelnega koncerta Mednarodnega združenja žensk SILA in 13. vseslovenske prostovoljne akcije Dan za spremembe. 13. aprila smo se udeležili 7. Akademije javnega sektorja in okrogle mize. 20. aprila smo obeležili svetovni dan Romov in obiskali Roje. 21. aprila smo na Novem trgu zagnali odštevalnik, ki odšteva čas do začetka evropskega prvenstva v rokometu za ženske, ki bo potekal med 4. in 20. novembrom v Stožicah. Postavili smo tudi prve semaforje z ženskimi podobami za pešce, ki stojijo na štirih križiščih v bližini Centra Stožice. 28. aprila pa smo se na Ljubljanskem gradu udeležili žreba skupin za prvi del evropskega prvenstva v rokometu za ženske. 23. aprila smo s čiščenjem Ljubljanice zaključili enomesečno tradicionalno spomladansko akcijo za čisto in lepšo Ljubljano. 23. aprila smo s sejmom knjig v parku Zvezda obeležili svetovni dan knjige. 23. aprila smo se udeležili svečane akademije ob 120-letnici ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva Gameljne. 25. aprila smo v galeriji Cukrarna podelili štipendije štipendistom MOL in se udeležili njihovega koncerta. 27. aprila smo obeležili Dan upora proti okupatorju in položili venec ob Grobnici narodnih herojev ter ob Vidmarjevi vili na Cesti 27. aprila. 1. maja smo se na Rožniku udeležili tradicionalne prvomajske prireditve. 3. maja so se v organizaciji javnega podjetja LPT začele dobrodelne športne vadbe na Špici, ki bodo ob lepem vremenu potekale do konca septembra. Polovico zneska od simbolične vstopnine (2 evra) namenjamo Društvu za cerebralno paralizo Ljubljana. 5. maja je potekala seja skupščine družbenikov Javnega holdinga Ljubljana. Obravnavali smo letna poročila Javnega holdinga Ljubljana in družb Voka Snaga, Energetika Ljubljana in LPP za leto 2021 ter konsolidirano letno poročilo skupine Javni holding Ljubljana za leto 2021. Sprejeli smo poročilo o realizaciji investicijskih načrtov v letu 2021 ter se seznanili z informacijo o poslovanju družbe Javni holding Ljubljana in odvisnih družb za obdobje januar-marec 2022. Družba Javni holding Ljubljana je skladno z zakonodajo pokrila ugotovljeno letno izgubo odvisnih družb Energetika Ljubljana v višini 6,5 mio EUR in LPP v višini 1,8 mio EUR, zato sta omenjeni družbi poslovno leto zaključili brez izgube. Javni holding Ljubljana je posledično leto 2021 zaključil z negativnim poslovnim izidom v višini 7,2 mio EUR, pri čemer je njegov rezultat pred pokrivanjem izgub odvisnih družb znašal 1,1 mio EUR. Družba JP Voka Snaga je v letu 2021 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 0,3 mio EUR. Po izločitvi vseh medsebojnih transakcij med družbami v skupini Javni holding Ljubljana je konsolidirani čisti poslovni izid skupine za leto 2021 negativen v višini 8,4 mio EUR. Med dejavniki, ki so v letu 2021 najbolj vplivali na poslovanje skupine, so bile naraščajoče cene energentov tudi do 900 %, ki so povzročile zvišanje stroškov predvsem v družbi Energetika Ljubljana v zadnjem četrtletju leta 2021, in omejen obseg izvajanja dejavnosti javnega prevoza v družbi LPP. Treba je vedeti, da smo pazili, da nismo že tako naše potrošnike previsoko obremenili in naše povišanje cen je bilo primerno temu, zato tudi taka zgodba, 6,5 mio evrov. Pri LPP je bila pa zaradi pandemije dovoljena vožnja z omejenim številom potnikov tako, da smo morali na istih linijah imeti namesto enega avtobusa, 2 avtobusa, teh stroškov je za 5,4 mio in upamo, da bo tudi Ministrstvo za infrastrukturo in promet to nadoknadilo. Izguba se pokriva na način prenosa ustvarjenih preteklih dobičkov družbe Energetika Ljubljana v višini 13.323.000 EUR na holding, od katerih se razporedi za prenos na Javni holding, kot družbenika, 6.523.000 EUR, s katerim družbenik pokrije nastalo izgubo. 5. maja smo v okviru akcije Človek, čuvaj svoje mesto na zelenih površinah po četrtnih skupnostih delili vrečke za pasje iztrebke. Med 5. in 7. majem sta ob mestnem prazniku potekala Pohod ob žici in Tek trojk. Najprej so se na pohod podali otroci iz vrtcev, potem iz osnovnih šol, v soboto pa še vsi ostali. Bilo je 26.000 pohodnikov, izjemno razpoloženje, na Tekih trojk pa skoraj 2.670 tekačev. 9. maja smo s slavnostno sejo Mestnega sveta MOL na Ljubljanskem gradu obeležili mestni praznik. Podelili smo najvišja priznanja mesta; častna meščanka in častni meščan tudi nagrade in plakete in iskrena hvala vsem tistim, ki ste prišli na grad in počastili naše nagrajence, prejemnike plaket in predvsem častnega meščana in častne meščanke. Kogar ni bilo, mu je lahko žal, kajti častna meščanka, predvsem pa častni meščan sta imela izvrstna govora, ki sta za vzpodbudo za naprej in glede na 93 let častnega meščana je lahko povezal kar dolgo obdobje zgodovine. Istega večera smo v Križankah, s koncertom obeležili postavitev nove strehe. 6. maja je na Orlah potekala slovesnost ob 77. obletnici zadnjih bojev za osvoboditev Ljubljane. Tudi tega dogodka smo se udeležili. 8. maja smo se udeležili 25. tradicionalnega mednarodnega turnirja v košarki na vozičkih v naši šoli v Kašlju. 11. maja smo se na Ljubljanskem gradu udeležili strokovne konference Prostor za vse, ki spodbuja socialno vključenost otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. 12. maja smo praznovali 60. obletnico OŠ Danile Kumar. 14. maja smo obeležili 100-letnico Gasilske brigade Ljubljana; na Prešernovem trgu je ta dan potekal prikaz gasilskih veščin. 14. maja smo obeležili tudi 5. obletnico delovanja Švicarije. Maja smo prejeli znak Slovenia Green Destination PLATINUM, ki ga Slovenska turistična organizacija podeljuje. S tem dokazujemo, da je Ljubljana ena najuspešnejših destinacij v Zeleni shemi slovenskega turizma, jaz bi rekel, da je kar najuspešnejša, po vseh priznanjih smo dobili še platinium, in da uspešno sledimo trajnostnemu razvoju. Mednarodno sodelovanje: bili smo 22. aprila na Dunaju, kjer smo se srečali s tamkajšnjim županom in deželnim glavarjem dr. Michaelom Ludwigom in podpisali dogovor o sodelovanju med mestoma za nadaljnja štiri leta. To bi rad izpostavil, da je izjemno pohvalil Ljubljano, da je povedal, da se učijo od Ljubljane, kar je meni bilo v ponos in veselje. Pogovarjamo se v bistvu o sežigalnici, kako izgleda na Dunaju, ki jih imamo, kje so, da bo tudi to prišlo predstaviti. Pogovarjamo se o tem, da bomo preverili tudi njihov koncept sončnih panel in pa eventuelno preverili njihovo izkušnjo pri tem, ko delajo ovrtino skupaj z Münchenom na 3000 m globine, da poiščejo toplo vodo. Med 4. in 6. majem smo se v Lizboni udeležili srečanja direktoric in direktorjev mestnih uprav prestolnic EU. Med 13. in 22. majem poteka v Granadi, Unescovem mestu literature, 40. knjižni sejem, na katerem se predstavlja tudi Ljubljana. Gostili smo predstavnike partnerskih organizacij s Finske in Poljske v projektu Erasmus, članice in člane Komisije za podelitev Župančičevih nagrad, delegacijo Pokrajinskega sekretariata za regionalni razvoj, mednarodno sodelovanje in lokalno samoupravo Vojvodine, delegacijo švicarskega mesta Thun, člane SUBNOR-a Srbije in pa udeležence 54. mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu.

AD 4. KADROVSKE ZADEVE

Gradivo ste prejeli po sklicu seje. Prosim gospoda Čerina za uvodno obrazložitev.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 11. aprila 2022.
GLASOVANJE O DNEVNEM REDU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 32. seje mestnega sveta.

Hvala za besedo. Cenjene kolegice in spoštovani kolegi. Komisija vam v presojo predlaga 5 sklepov in kar 14 mnenj. Med temi mnenji je vrsto osnovnih šol, kjer je vodstvom ravnateljicam, ravnateljem potekel mandat in velika večina ponavlja mandat. Nekaj je pa tudi novih. Med mnenji je tudi predlog direktorice javnega zavoda Rog. Edina prijavljena kandidatka je bila dosedanja v.d. direktorica gospa Renata Zamida, s katero smo se pogovarjali na komisiji kar nekaj časa, vsaj name je naredila izreden, pozitiven vtis, ne samo po njeni izredni strokovni sposobnosti, ampak zlasti v tem, kaj vse je ona v enem letu v.d.-jevstva naredila, zlasti pa, da dobesedno živi z Rogom. Hvala lepa.

Hvala lepa. Gremo na predlog sklepa o imenovanju predstavnice MOL-a v Svet Srednje trgovske šole Ljubljana. Razprava prosim. Ni razprave. Ugotavljam navzočnost po celotni točki. Rezultat navzočnosti: 35.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: v Svet Srednje trgovnske šole Ljubljana se imenuje Mojca Škrinjar. Mandat imenovane traja 4 leta.

Prosim za vaš glas.

36 ZA,

0 PROTI.

Čestitam, dobro delo želim.

Gospa Mojca, čestitam, tudi jaz. Drugi predlog o imenovanju predstavnice MOL-a v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani. Razprava prosim. Ni razprave.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: V Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani se imenuje Francka Trobec. Mandat imenovane traja 4 leta.

Prosim za vaš glas.

34 ZA,

0 PROTI.

Čestitam in dobro delo želim, Francka.

Gremo na tretji Predlog Sklepa o imenovanju predstavnice MOL-a v Svet Doma starejših občanov Fužine. Razprava. Ni razprave.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: V Svet Doma starejših občanov Fužine se imenuje Stanka Ferenčak Marin. Mandat imenovane traja 4 leta. Prosim za vaš glas.

28 ZA,

9 PROTI.

Stanka, čestitke, dobro delo želim. Ne oziraj se na tiste proti.

Gremo na četrti Predlog mnenja h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Vrhovci. Razprava prosim? Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Mag. Franji Mojci Škof se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Vrhovci.

Prosim za vaš glas.

35 ZA,

0 PROTI.

Sprejeto.

Gremo na peti predlog Mnenja h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Hinka Smrekarja. Razprava? Ni.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Mag. Igorchu Angelovu se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Hinka Smrekarja.

38 ZA,

0 PROTI.

Gremo na šesti Predlog mnenja h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Karla Destovnika - Kajuha. Razprava prosim? Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Nini Grum se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha.

Prosim za vaš glas.

37 ZA,

0 PROTI.

Gremo na sedmi Predlog Mnenja h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Prule. Razprava prosim. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Maji Mehle se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Prule.

38 ZA,

0 PROTI.

Hvala lepa.

Gremo na osmi Predlog mnenja h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Šentvid. Razprava prosim. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Jaku SAJETU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Šentvid.

39 ZA,

0 PROTI.

Gremo na deveti predlog Mnenja h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Trnovo. Razprava prosim. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Đulijani Juričić se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Trnovo.

38 ZA,

0 PROTI.

Sprejeto.

Gremo na deseti predlog mnenja h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Vižmarje Brod. Razprava prosim. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Nevenki Lamut se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Vižmarje Brod.

38 ZA,

0 PROTI.

Gremo na enajsti predlog mnenja h kandidaturi za ravnatelja Glasbene šole Franca Šturma. Razprava prosim. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Martinu Dukariču se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Glasbene šole Franca Šturma.

37 ZA,

0 PROTI.

Hvala lepa.

Gremo na dvanajsti predlog mnenja h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije Vič. Razprava. Ni.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Alenki Krapež se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije Vič.

39 ZA,

0 PROTI.

Gremo na trinajsti predlog mnenja h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Moste. Razprava. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Juriju Šinku se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Moste.

39 ZA,

0 PROTI.

Gremo na štirinajsti predlog mnenja h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Šiška. Razprava. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Dejanu Rudolfu se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Šiška.

38 ZA,

0 PROTI.

Gremo na petnajsti predlog mnenja h kandidaturi za ravnateljico Strokovno izobraževalnega centra Ljubljana. Razprava. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Lei Janežič se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Strokovno izobraževalnega centra Ljubljana.

39 ZA,

0 PROTI.

Gremo na šestnajsti predlog mnenja h kandidaturi za ravnateljico Dijaškega doma Tabor. Razprava. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Saši Jerman Šterk se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Dijaškega doma Tabor.

39 ZA,

0 PROTI.

Gremo na sedemnajsti predlog mnenja h kandidaturi za pomočnika direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, enota Šiška. Razprava. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Tadeju Zajcu se da pozitivno mnenje h kandidaturi za pomočnika direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, enota Šiška.

39 ZA,

0 PROTI.

Gremo na osemnajsti predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Teje Zorko za direktorico javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. Mandat imenovane traja pet let.

39 ZA,

0 PROTI.

Bravo, čestitke in si to zasluži.

Gremo na devetnajsti predlog o imenovanju direktorice javnega zavoda Center Rog. Razprava. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Za direktorico javnega zavoda Center Rog se imenuje Renata Zamida. Mandat imenovane začne teči z dnem 20. 5. 2022 in traja pet let.

25 ZA,

0 PROTI.

Čestitam. Tako, da smo zaključili to točko.

AD 5. PREDLOG SKLEPA O IZREDNI POMOČI UPORABNIKOM NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJSKIH ENOT, KI NISO SPOSOBNI SAMOSTOJNEGA BIVANJA

Gradivo ste prejeli s sklicem seje. Prejeli ste poročilo Odbora za stanovanjsko politko. Posim gospoda Rinka za uvodno obrazložitev.

I. Za direktorico javnega zavoda Center Rog s e i m e n u j e : Renata ZAMIDA. II. Mandat imenovane začne teči z dnem 20. 5. 2022 in traja pet let.
Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju mag. Teje ZORKO za direktorico javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. Mandat imenovane traja pet let.
Tadeju ZAJCU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za pomočnika direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, enota Šiška.
Saši JERMAN ŠTERK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Dijaškega doma Tabor.
Lei JANEŽIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Strokovno izobraževalnega centra Ljubljana.
Dejanu RUDOLFU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Šiška.
Dr. Juriju ŠINKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Moste.
Mag. Alenki KRAPEŽ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije Vič.
Martinu DUKARIČU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Glasbene šole Franca Šturma.
Nevenki LAMUT se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Vižmarje Brod.
Mag. Đulijani JURIČIĆ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Trnovo.
Jaku SAJETU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Šentvid.
Maji MEHLE se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Prule.
Nini GRUM se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Karla Destovnika - Kajuha.
Mag. Igorchu ANGELOVU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Hinka Smrekarja.
Mag. Franji Mojci ŠKOF se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Vrhovci.
I. V Svet Doma starejših občanov Fužine se imenuje: Stanka FERENČAK MARIN. II. Mandat imenovane traja štiri leta.
I. V Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani se imenuje: Francka TROBEC. II. Mandat imenovane traja štiri leta.
I. V Svet Srednje trgovske šole Ljubljana se imenuje: Mojca ŠKRINJAR. II. Mandat imenovane traja štiri leta.
Sašo Rink

Spoštovani župan, spoštovana podžupanja, podžupani, svetnice in svetniki. S predmetnim sklepom se usklajuje višina izredne pomoči, ki jo lahko pridobijo uporabniki stanovanjskih enot, katerih najemniki so vladne in nevladne organizacije in se usklajuje z višino subvencije najemnine, ki je v najvišjem odstotku bila spremenjena iz 80 nad 85 %. Prejemnikov izredne pomoči v lanskem letu je bilo 24, za primerjavo; prejemnikov subvencije najemnine neprofitnih stanovanj 1500 in okrog 1200 prejemnikov subvencije tržnih najemnin. Finančne posledice predmetnega sklepa se gibljejo okrog 850 do 1500 evrov na letni ravni. Sredstva so pa zagotovljena v proračunu. Prosim za sprejem predmetnega sklepa. Hvala.

Hvala lepa. Prosim gospoda Kordiša za stališče odbora.

Odbor podpira sklep. Sklep je bil sprejet s 4 glasovi za, noben proti.

Gospod Sedmak.

Hvala. Lep pozdrav vsem. Statutarno pravna komisija ni imela pripomb pravne narave. Hvala.

Hvala lepa. Razprava. Gospa Sojar, izvolite.

Hvala lepa. Lep pozdrav vsem prisotnim v dvorani. Gospod Rink, jaz bi prosila eno pojasnilo. Mogoče samo jaz v tej dvorani ne vem, ampak kakšna je razlika med uporabnikom in najemnikom neprofitnega stanovanja? Potem me zanima, tukaj notri je samo glavna stvar, da se opredeli, da se poviša odstotek najemnine, vseeno pa se mi zdi, da to piše "ki niso sposobni samostojnega bivanja", to pomeni ovirano omejeni, v glavnem a ne, pa verjetno, zdaj ko ne uporabljamo imena invalid, ampak gibalno ovirani? Ste pa tako hitro povedali številke, koliko je bilo teh prejemnikov v lanskem letu, ker to v gradivu ni nič opisano, pa so mi bile zanimive številke in tudi ta končni znesek, to se pravi finančna posledica MOL, si nisem mogla ne zapomnit, kaj šele napisati tako, da bi prosila, če lahko še enkrat ponovite. Razen, če je kje drugje to napisano? Ne. Hvala.