32. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

16. 5. 2022

Glasovanja

Sprejet
Zavrnjen