Vesna - zelena stranka

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

Vesna
10%
10
10.9%
11
26%
Levica
Levica
26

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Vesna
45.1923076923077%
45 %
72.4124916208387%
72 %
92.9072774288881%
Lista Zorana Jankovića
LZJ
93 %

Svetniška vprašanja in pobude

25. 9. 2023
Dr. Jasminka Dedić je zastavila vprašanje na temo: podnebne spremembe
26. 6. 2023
Dr. Jasminka Dedić je zastavila vprašanje na temo: poplave
Dr. Jasminka Dedić je zastavila vprašanje na temo: Urbiinfo
29. 5. 2023
Dr. Jasminka Dedić je zastavila vprašanje na temo: odklop daljinskega ogrevanja
17. 4. 2023
Dr. Jasminka Dedić je zastavila vprašanje na temo: ČN Brod
20. 3. 2023
Dr. Jasminka Dedić je zastavila vprašanje na temo: kanal C0
Dr. Jasminka Dedić je zastavila vprašanje na temo: enakost spolov
27. 2. 2023
Dr. Jasminka Dedić je zastavila vprašanje na temo: lokalni energetski koncept