Lista šport za zdravje

 

 

Glasovanja

1. 7. 2024, 15. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
Odsotni

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - kupoprodajne pogodbe za nezazidana stavbna zemljišča s parcelno št. 864/32, 864/38 in 885/1 vse v k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

Sprejet
Odsotni

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se seznani s Poročilom o stanju izvedenosti projektov Trajnostne urbane strategije 2014 – 2030.

Sprejet
Odsotni

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 299 Vožarski pot – del skupaj s pripombami.

Sprejet
Odsotni

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 184 Pod Šmarno goro.

Sprejet
Odsotni

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 65 Fakultete ob Biotehniškem središču.

Sprejet
Odsotni

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici in strokovni direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2023, namestniku direktorice - članu uprave za informatiko za obdobje od 4. 10. 2023 do 31. 12. 2023 in namestniku direktorice - članu uprave za ekonomiko poslovanja za obdobje od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2023.

Sprejet
Odsotni

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici in strokovni direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2022.

Sprejet
Odsotni

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana.

Sprejet
Odsotni

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana sprejme po hitrem postopku.

Sprejet
Odsotni

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o poimenovanju parka in ulic na območju Mestne občine Ljubljana skupaj s pripombami.

Sprejet

Neujemanje s svetniškim klubom

Neenotnost glasovanj

LŠZZ
0%
0,00 %
12.599528201865988%
12,60 %
36.38676844783712%
Svetniški klub samostojnih svetnikov
SKSS
36,39 %