Levica

 

 

Št. svetniških vprašanj in pobud

Levica
163%
163
48.3%
48
163%
Levica
Levica
163

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Levica
74.1059302851969%
74 %
73.4310997866661%
73 %
90.2853467826558%
Lista Zorana Jankovića
LZJ
90 %

Svetniška vprašanja in pobude

26. 6. 2023
Petra Blajhribar Kubo je zastavila vprašanje na temo: kavcijski sistem
Svetniški klub Levica je zastavil vprašanje na temo: parkirišča
17. 4. 2023
Arne Jakob Zakrajšek je zastavil vprašanje na temo: nestrokoven obrez lip
Arne Jakob Zakrajšek je zastavil vprašanje na temo: ZDŠ
Svetniški klub Levica je zastavil vprašanje na temo: izgradnja nove OŠ BRDO
Arne Jakob Zakrajšek je podal pobudo na temo: fontana
Arne Jakob Zakrajšek je zastavil vprašanje na temo: plavajoče hiške
20. 3. 2023
Svetniški klub Levica je zastavil vprašanje na temo: Plečnikov stadion
27. 2. 2023
Arne Jakob Zakrajšek je podal pobudo na temo: ureditev poti