Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
20. 5. 2024, 14. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani iz naslova povečanega obsega dela za leto 2024.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana za leto 2023.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost pomočniku direktorice Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2023.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2023.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana za leto 2023.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljici in ravnateljema v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih: glasbena šola Franca Šturma, glasbena šola Ljubljana Moste-Polje in Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – OE Glasbena šola za leto 2023.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljicam in ravnateljem v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih: Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola Božidarja Jakca, Osnovna šola Dragomelj, Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Ketteja in Murna, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola Koseze, Osnovna šola Ledina, Osnovna šola Majde Vrhovnik, Osnovna šola Martina Krpana, Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola Nove Jarše, Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Osnovna šola Poljane, Osnovna šola Polje, Osnovna šola Prule, Osnovna šola Riharda Jakopiča, Osnovna šola Savsko naselje, Osnovna šola Sostro, Osnovna šola Spodnja Šiška, Osnovna šola Šentvid, Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Osnovna šola Toneta Čufarja, Osnovna šola Trnovo, Osnovna šola Valentina Vodnika, Osnovna šola Vič, Osnovna šola Vide Pregarc, Osnovna šola Vižmarje Brod, Osnovna šola Vodmat, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola Zadobrova in Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana za leto 2023.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev vrtcev Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prule.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vižmarje Brod.

Sprejet

Neujemanje s svetniškim klubom

Ksenija Pišljar
5.78842315369261%
6 %
14.9929843440173%
15 %
62.9807692307692%
Klemen Žibert
63 %