Osnovne informacije

: 1
: Kontrola javnih naročil in področje črpanja EU sredstev
: Univerzitetna diplomirana politologinja
: 42 let

Zadnje aktivnosti

20. 11. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

23. 10. 2023
Podala pobudo na temo: postavitev hitrostnih ovir
17. 4. 2023
Podala pobudo na temo: video kolesarjenja po mestu
Zastavila vprašanje na temo: parkiranja za paciente UKC
20. 3. 2023
Zastavila vprašanje na temo: kanal C0

Št. svetniških vprašanj in pobud

Vesna Ugrinovski
5%
5
1.91111111111111%
2
22%
Aleš Primc
22

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Vesna Ugrinovski
80.4487179487179%
80 %
81.5537977254202%
82 %
99.0384615384615%
Jelka Žekar
99 %

Članstva