Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
20. 11. 2023, 9. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2024.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2024.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2025.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2025.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2024 skupaj s sprejetim amandmajem.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2024.

Sprejet
ZA

AMANDMA župana: V 2. točki se znesek »23.564.204,32 eurov« nadomesti z zneskom »23.640.604,32 eurov«.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2025 skupaj s sprejetim amandmajem.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 skupaj s sprejetima amandmajema.

Sprejet

Neujemanje s svetniškim klubom

Rok Žnidaršič
10.2564102564103%
10 %
13.974081575385%
14 %
51.9823788546256%
Klemen Žibert
52 %