Osnovne informacije

: SDS
: 1
: Upokojenec
: Inženir
: 67 let

Zadnje aktivnosti

20. 5. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

25. 3. 2024
Zastavil vprašanje na temo: donacije
23. 10. 2023
Podal pobudo na temo: označitev kulturnega spomenika
29. 5. 2023
Zastavil vprašanje na temo: protipoplavna ogroženost

Št. svetniških vprašanj in pobud

Tone Grošelj
3%
3
2.93333333333333%
3
41%
Aleš Primc
41

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Tone Grošelj
66.0678642714571%
66 %
80.5085621950404%
81 %
99.2015968063872%
Jelka Žekar
99 %

Članstva