Osnovne informacije

: SDS
: 1
: Upokojenec
: Inženir
: 66 let

Zadnje aktivnosti

20. 11. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

23. 10. 2023
Podal pobudo na temo: označitev kulturnega spomenika
29. 5. 2023
Zastavil vprašanje na temo: protipoplavna ogroženost

Št. svetniških vprašanj in pobud

Tone Grošelj
2%
2
1.91111111111111%
2
22%
Aleš Primc
22

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Tone Grošelj
68.9102564102564%
69 %
81.5537977254202%
82 %
99.0384615384615%
Jelka Žekar
99 %

Članstva