Osnovne informacije

: LZJ
: 5
: Upokojenec, podžupan Mestne občine Ljubljana (nepoklicno)
: Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture
: 79 let

Zadnje aktivnosti

22. 4. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. svetniških vprašanj in pobud

prof. Janez Koželj
0%
0
2.66666666666667%
3
34%
Aleš Primc
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

prof. Janez Koželj
91.0064239828694%
91 %
81.0427066156822%
81 %
99.1434689507495%
Jelka Žekar
99 %

Članstva