Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
22. 4. 2024, 13. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
Odsotna

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil z namenom in cilji nove Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana.

Sprejet
Vzdržana

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 214 Rožnik – Pod hribom.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici in pomočnicama direktorice Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana za leto 2023.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 iz naslova povečanega obsega dela.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost in oceni delovne uspešnosti direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o uresničevanju Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana 2023 – 2026 za leto 2023.

Sprejet
Odsotna

A) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023 3. Mestni svet sprejme naslednja sklepa; b. premoženje MOL – presežek izdatkov nad prejemki iz poslovanja v letu 2023 v višini 1.417.843 EUR se prišteje k presežku izdatkov nad prejemki iz preteklih let in tako na dan 31.12.2023 skupni presežek izdatkov nad prejemki znaša 1.499.260 EUR.

Sprejet
Odsotna

A) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023 3. Mestni svet sprejme naslednja sklepa; a. namensko premoženje JSS MOL – presežek prejemkov nad izdatki iz poslovanja v letu 2023 v višini 1.760.754 EUR se prišteje k presežku prejemkov nad izdatki iz preteklih let in tako na dan 31.12.2023 skupni presežek prejemkov nad izdatki znaša 2.554.171 EUR.

Sprejet
ZA

A) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023 2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

Sprejet
ZA

A) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023 PREDLOGI SKLEPOV k točki A: 1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

Sprejet

Neujemanje s svetniškim klubom

Mojca Sojar
0%
0 %
14.7575741440451%
15 %
61.7801047120419%
Klemen Žibert
62 %