Osnovne informacije

: 2
: Direktorica
: Magistrica informacijsko-upravljavskih znanosti
: 52 let

Zadnje aktivnosti

26. 6. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

26. 6. 2023
Podala pobudo na temo: odbor za digitalizacijo

Št. svetniških vprašanj in pobud

mag. Katja Damij
6%
6
2.4%
2
16%
Urška Honzak
Jožef Horvat
16

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

mag. Katja Damij
66.692367000771%
67 %
83.2297827651887%
83 %
98.3808789514264%
Dunja Piškur Kosmač dr. med.
Julka Žibert
98 %

Članstva