2. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

27. 2. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
3. Poročilo župana
4. Kadrovske zadeve
7. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici, namestnici direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti, strokovni direktorici in direktorju Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2021
8. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora TR-395
9. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 – Rotonda
10. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem načrtu 139 - Novi center
11. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod