2. izredna seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

6. 2. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Zaščita pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika, zaradi izgradnje kanala C0