PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK


V obravnavi

Odlok

V obravnavi
PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK