PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD – ZA DELE ENOT UREJANJA PROSTORA TR-467, TR-494, TR-453 IN TR-416


V obravnavi

Odlok

V obravnavi
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD – ZA DELE ENOT UREJANJA PROSTORA TR-467, TR-494, TR-453 IN TR-416