PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 139 NOVI CENTER


V obravnavi

Odlok

V obravnavi
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 139 NOVI CENTER