PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA


V obravnavi

Odlok

V obravnavi
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA