PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK


V obravnavi

Odlok

V obravnavi
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK