PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBMOČJU ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA


V obravnavi

Odlok

V obravnavi
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBMOČJU ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA