PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA VI 3/3 BIOTEHNIŠKA FAKULTETA


V obravnavi

Odlok

V obravnavi
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA VI 3/3 BIOTEHNIŠKA FAKULTETA