PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023


V obravnavi

Odlok

V obravnavi
PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023