PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU


Sprejet