PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK


Sprejet