Alenka Pirjevec

Levica

 

Osnovne informacije

:
:
:

Zadnje aktivnosti

17. 10. 2022

Svetniška vprašanja in pobude

17. 10. 2022
Podal pobudo na temo: odstranitev kioska
26. 9. 2022
Podal pobudo na temo: odkup zemljišča

Št. svetniških vprašanj in pobud

Alenka Pirjevec
2%
2
7.53333333333333%
8
78%
Janez Stariha
78

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Alenka Pirjevec
83.1683168316832%
83 %
82.486588791245%
82 %
98.8029465930018%
Marjan Sedmak
99 %

Članstva